از ساعت به مدت

شما بگویید و ما بشنویم

مخاطبان رادیو ورزش می‌توانند در روز چهارشنبه (26 مهر) از ساعت 10 تا 11 با شماره 162 با مدیران این شبكه رادیویی همكلام شوند.

1402/07/25
11:00

رادیو ورزش، پرشنونده‌ترین شبكه رادیویی تخصصی، شنونده مخاطبان گرامی، همیشگی و صمیمی خود است.

یاران همیشگی رادیو ورزش می‌توانند در روز چهارشنبه (26 مهر) از ساعت 10 صبح تا 11 ظهر با شماره 162 با مدیران شبكه رادیویی ورزش همكلام شوند.

رادیو ورزش كه طنین یاران و مشوقان ورزش است، منظر شنیدن صدای ورزش از طرف مردم عزیز است.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
1 مناسبت