گپ آهنگ هر شب از ساعت 21:00 به مدت 115

استودیو گپ آهنگ با حضور هادی حسن نژاد عمرانی

هادی حسن نژاد عمرانی دكتری مدیریت ورزشی قهرمان كشور در سال 85و86در رده بزرگسالان.
قهرمان پنج دوره دانشجویان كشور رشته كشتی فرنگی

1398/11/07
|
10:22
دسترسی سریع
گپ آهنگ