از ساعت به مدت

آیین افتتاح شبكه رادیویی صدای ورزش بانوان/ گزارش تصویری دو

شبكه صدای ورزش بانوان امروز با حضور سید حمید سجادی وزیر ورزش، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، علی بخشی زاده معاون صدا رسانه ملی، مهدی آذرمكان مدیر رادیو ورزش و مریم كاظمی پور معاون معاون توسعه ورزش بانوان افتتاح شد.

1401/04/25
|
18:11
دسترسی سریع
1 مناسبت