از ساعت به مدت

همكاری شبكه رادیویی ورزش با دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر شبكه رادیویی ورزش و رئیس مركز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در دیداری صمیمانه بر هم‌افزایی طرفین در راستای ترویج فرهنگ ورزش دانشگاهی تاكید كردند.

1401/11/12
|
15:26
دسترسی سریع
1 مناسبت