از ساعت به مدت

اجرای تعزیه طفلان مسلم در معاونت صدا

اداره كل هنرهای نمایشی رادیو، تعزیه طفلان مسلم را در ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیما برگزار كرد.

1402/06/03
|
11:48
دسترسی سریع
1 مناسبت