باشگاه خبر هر شب از ساعت 22:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه خبر

باشگاه خبر

پیگیری آخرین اخبار روز ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر شب

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باشگاه خبر