مناظره ورزشی پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 85دقیقه

رادیو ورزش

مناظره ورزشي

مناظره ورزشی

مناظره ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:85دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مناظره ورزشی