قهرمان شو شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

قهرمان شو

قهرمان شو

قهرمان شو

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قهرمان شو