جهان ورزش (والیبال) پنج شنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران(واليبال)

جهان ورزش (والیبال)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ورزش ایران(والیبال)