دور یك میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

دور یك میز

این برنامه هرشب با حضور چند كارشناس دغدغه های رشته های مختلف ورزشی را بررسی می كند

بررسی مشكلات زیرساختی در فدراسیون ها
چرایی عدم موفقیت ها
ارائه راهكار برای پیشرفت رشته های ورزشی
بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن
و ....

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
دور یك میز