پزشكی ورزشی جمعه از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پزشكي ورزشي

پزشكی ورزشی

این برنامه آخرین یافته های پزشكی در حوزه ورزش را واكاوی می كند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
پزشكی ورزشی