اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

اقتصاد و كارآفريني

اقتصاد و كارآفرینی

این برنامه از دیدگاه علم ورزش شیوه های كارآفرینی و اقصاد در ورزش را تحلیل و بررسی می كند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
اقتصاد و كارآفرینی