روانشناسی ورزشی سه شنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

روانشناسي ورزشي

روانشناسی ورزشی

تحلیل و بررسی نقش عوامل روانی و استرس و ... بر روی موفقیت و پیروزی ورزشكاران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
روانشناسی ورزشی