چشم انداز چهارشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چشم انداز

چشم انداز

وارسی سند چشم انداز و آینده فدراسیون های ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
چشم انداز