جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی ورزشی

تحلیل جامعه شناسانه رویدادهای ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 21:45

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی