باگزارشگران هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقیقه

رادیو ورزش

با گزارشگران

باگزارشگران

گزارشی زنده از رویدادها و اتفاق های ورزشی روز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر شب

ساعت پخش برنامه: 21:35

مدت برنامه:10دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
با گزارشگران