ورزش و معماری دوشنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و معماري

ورزش و معماری

این برنامه به معماری اماكن ورزشی و تحلیل و بررسی آنها توجه دارد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
ورزش و معماری