ورزش و خبرنگاری چهارشنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و خبرنگاري

ورزش و خبرنگاری

ورزش و خبرنگاری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
ورزش و خبرنگاری