یك فنجان چای داغ جمعه از ساعت 13:00 به مدت 25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

گفتگوی صمیمی و بی پرده با قهرمانان و پیشكسوتان ورزش

این برنامه یه گفتگو با پیشكسوتان ورزشی اختصاص دارد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یك فنجان چای داغ