میراث ایرانی جمعه از ساعت 08:05 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ميراث ايراني

میراث ایرانی

آخرین خبرهای ورزش های بومی و محلی و چوگان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 08:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
میراث ایرانی