مركز مشاوره ورزشی روزهای فرد از ساعت 14:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

مركز مشاوره ورزشي

مركز مشاوره ورزشی

توصیه های لازم جهت برخورداری از یك تغذیه مناسب ، انجام حركات ورزشی و رفع ناهنجاری های جسمی

دانش افزایی درباره تغذیه مناسب، ارائه مشاوره برای بهبود كیفیت زندگی جامعه و توسعه تندرستی در خانواده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای فرد

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

دسترسی سریع
مركز مشاوره ورزشی