میخام گزارشگر شم شنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

ميخام گزارشگر شم

میخام گزارشگر شم

تمرین گزارشگری و فوت و فن آن

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
میخام گزارشگر شم