از فوتبال چه خبر؟ همه روزها به جز جمعه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه

از فوتبال چه خبر؟

برنامه از فوتبال چه خبر؟

اطلاعات برنامه

روز های پخش: همه روزها به جز جمعه‌ها

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
از فوتبال چه خبر؟