جهان ورزش (همگانی) پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (ورزش هاي همگاني)

جهان ورزش (همگانی)

آخرین اخبار از فدراسیون ورزش های همگانی و تازه های این حوزه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ورزش ایران (ورزش های همگانی)