گلچین جمعه از ساعت 09:00 به مدت 90دقیقه

رادیو ورزش

گلچين

گلچین

مروری بر داغ ترین اتفاقات و رویدادهای ورزشی با چاشنی طنز با حضور كارشناس برنامه محمدرضا منصوریان و اشتلم خان

تهیه كننده: سحر مستدام
نویسنده: مریم توفیقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:90دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
گلچین