صدای كوهستان جمعه از ساعت 6:10 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

صداي كوهستان

صدای كوهستان

صبح جمعه با رادیو ورزش و صدای كوهستان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 6:10

مدت برنامه:120دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صدای كوهستان