ورزش و روستا سه شنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روستا

ورزش و روستا

كارشناسی و بررسی دغدغه های ورزش روستایی در رادیو ورزش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
ورزش و روستا