سه گام هر شب از ساعت 21:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

سه گام

سه گام

مرور و بازپخش مصاحبه های اختصاصی و اطلاع رسانی برنامه ها و گزارش های ورزشی فردا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر شب

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
سه گام