ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

ارتباطات ورزشی

این برنامه به منظور بالابردن سطح سواد رسانه ای و معرفی حوزه های جدید در ارتباطات ورزشی تولید می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:یك شنبه بامداد

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی