حرف مردم 9فروردین تا 7اردیبهشت از ساعت 8:55 به مدت 5دقیقه

رادیو ورزش

حرف مردم

حرف مردم

حرف مردم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 9فروردین تا 7اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 8:55

مدت برنامه:5دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حرف مردم