فرزند ایران شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

فرزند ايران

فرزند ایران

انتخاب برترین های ورزشی در سال 1397

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 11:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فرزند ایران