فوق العاده جمعه از ساعت 19:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

فوق العاده

فوق العاده

ویژه برنامه رادیو ورزش: پیشرفت های ورزشی تا چهل سالگی انقلاب اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فوق العاده