یك جهان یك جام هر روز در زمان جام جهانی از ساعت 11:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

يك جهان يك جام

یك جهان یك جام

ویژه برنامه جام جهانی 2018

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز در زمان جام جهانی

ساعت پخش برنامه: 11:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یك جهان یك جام