باشگاه پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 60دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه

باشگاه

تحلیل و بررسی باشگاه داری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:60دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باشگاه