دانشكده استعدادیابی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده استعداديابي

دانشكده استعدادیابی

دانشكده استعدادیابی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دانشكده استعدادیابی