دانشكده بازاریابی ورزشی شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده بازاريابي ورزشي

دانشكده بازاریابی ورزشی

فنون و اصول علمی و كاربردی در بازاریابی ورزشی به بیان ساده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دانشكده بازاریابی ورزشی