فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

فصل ششم

انتخابات مجلس شورای اسلامی از نگاه قانون اساسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 11:30

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فصل ششم