پنج شنبه- جمعه از ساعت 13:00 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بانوگ

بانوگ

بانوگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه- جمعه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بانوگ