المپیك 2020 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ساعت 8:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

المپيك 2020

المپیك 2020

المپیك 2020

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:23:30

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
المپیك 2020