پارالمپیك 2020 یكشنبه-سه شنبه-پنج شنبه از ساعت 8:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

پارالمپيك 2020

پارالمپیك 2020

پارالمپیك 2020

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه-سه شنبه-پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:23:30

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پارالمپیك 2020