چهل سردار پنج شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

چهل سردار

چهل سردار

ویژه برنامه دفاع مقدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 11:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چهل سردار