خط اول شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14:00 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

خط اول

خط اول

تیتر اخبار ورزشی روز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
خط اول