دور یك میز پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دور يك ميز

دور یك میز

دور یك میز

این برنامه هرشب با حضور چند كارشناس دغدغه های رشته های مختلف ورزشی را بررسی می كند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
دور یك میز