عصرانه هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17 تا 18:25 به مدت 85 دقیقه

عصرانه

عصرانه

ایستگاه گپ و گفت با محوریت تعمیق روحیه امید و خودباوری و صرف فعل( ما می توانیم ) ترغیب آحاد جامعه به نشاط و شادابی بعد از فعالیت سخت روزمره

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
عصرانه