عصرانه هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80دقیقه

عصرانه

Bootstrap Image Preview

ایستگاه گپ و گفت با محوریت تعمیق روحیه امید و خودباوری و صرف فعل( ما می توانیم ) ترغیب آحاد جامعه به نشاط و شادابی بعد از فعالیت سخت روزمره

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
عصرانه