همیشه با ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

همیشه با ورزش

همیشه با ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور كارشناسان ورزشی

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
همیشه با ورزش