هوادار پنج شنبه از ساعت 10:05 به مدت 80دقیقه

هوادار

هوادار

دراین برنامه هواداران دو آتیشه تیم ها، با رعایت فضای رسانه برای هم كری می خوانند! بررسی شعارهای تیمی، سرودهای باشگاهی، فضاهای ورزشگاه ها، حضور گزارشگر یا كارشناس مطلع برای انعكاس فضای استادیوم ها در رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
هوادار