از تندرستی تا افتخار جمعه از ساعت 15:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

از تندرستي تا افتخار

از تندرستی تا افتخار

از تندرستی تا افتخار

این برنامه به افتخارات ورزشی معلولین و جانبازان اختصاص دارد كه در شرایط خاص نیز ورزش را كنار نمی گذارند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
از تندرستی تا افتخار