از فوتبال چه خبر؟ همه روزها به جز جمعه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه

از فوتبال چه خبر؟

Bootstrap Image Preview

با محوریت آن روی سكه ی ورزش - تحلیل جامعه شناختی فوتبال ، نسبت ورزش همگانی به ورزش حرفه ای ، تحلیل چرایی ورزش های گروهی از منظر جامعه شناختی ، نسبت ورزش با نشاط واقعی و پایدار اجتماعی و تحلیل تاثیر مثبت ورزش بر ارتقاء سرمایه اجتماعی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
از فوتبال چه خبر؟