دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

دانشكده حقوق ورزشی

دانشكده حقوق ورزشی

این برنامه احكام و قوانین ورزشی را بررسی می كند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون