گلخونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 11:25 به مدت 85دقیقه

گلخونه

Bootstrap Image Preview

ماموریت اصلی برنامه ترویج سبك زندگی اسلامی ایرانی است با هدف ایجاد وتقویت انگیزه برای بهبود وضعیت سواد حركتی در نهاد خانواده جایگاه واقعی و تاثیرگذار یك خانواده در جامعه ورزشی- نقش بانوان در شكل دهی مناسب ورزش در خانواده

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306

خبرها

دسترسی سریع
گل خونه